Säännöt

Kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Rynkeby Foods Oy, Sipoo God Morgon, y-tunnus 2601375, puh. 0800 0899

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt pois lukien God Morgon parissa työskentelevät henkilöt ja heidän perheenjäsenensä sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa. Vilpistä tai huijausyrityksestä osallistuja menettää osallistumiskelpoisuutensa, ja God Morgon pidättää oikeuden jättää vilppiin tai huijaukseen syyllistynyt pois kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.

Palkinnot
Osallistujien aamuideoiden joukosta valitaan yksi, jonka God Morgon toteuttaa. Toteutuksen arvo on maksimissaan 1000 euroa. Palkintoidea toteutetaan vuoden 2016 aikana.
Kisaan osallistuminen
Kisaan osallistutaan täyttämällä osallistumislomake God Morgon kotisivuilla osoitteessa godmorgon.com/fi aikavälillä 15.4.2016–15.6.2016. Kilpailuun voi osallistua vain kerran. Kisaan osallistuminen edellyttää yhteystietojen antamista yhteydenottoa varten. Osallistumisajan jälkeisiä osallistumisia ei hyväksytä. Voittaja valitaan 20.6.2016 ja hänelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Voitosta ilmoittaminen ja palkintojen luovutus
Jos voittajaa ei tavoiteta kolmen arkipäivän kuluessa, valitaan uusi voittaja. God Morgon ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta, osallistuja on antanut väärän puhelinnumeron tai numero on epäselvyyden vuoksi tulkinnanvarainen.
God Morgonilla on oikeus julkaista voittajien nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. God Morgonilla on oikeus dokumentoida kisan voittanut aamu, ja käyttää materiaalia omissa somekanavissaan sekä mainonnassa.

Verot
God Morgon sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Rekisteriseloste
God Morgon henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa godmorgon.com/fi
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rynkeby Foods Oy
Helsingissä 15.4.2016.