Vårt bærekraftarbeid

Bærekraft står sentralt i alt God Morgon® gjør. Vi arbeider langsiktig og fokuserer på områder der vi virkelig kan utgjøre en forskjell. For oss handler bærekraft om både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Vi arbeider med en rekke ulike initiativer, for eksempel med å utvikle mer bærekraftige forpakninger og å forbedre de miljømessige og sosiale forholdene hos brasilianske appelsinbønder. I tillegg står vi bak idretts- og mosjonsarrangementer til veldedige formål. Her kan du lese mer om våre ulike initiativer.