”Sustainably Grown” – et bærekraftig valg

 

Nå merker vi forpakninger som inneholder bærekraftig dyrkede appelsiner

Målet vårt er at innen 2030 skal alt vi kjøper inn av frukt og grønnsaker, være bærekraftig dyrket. En viktig del av det arbeidet er at vi deltar i et globalt initiativ for å forbedre de miljømessige og sosiale forholdene på gårdene der vi kjøper inn frukt og grønnsaker.

Brasil er verdens største appelsinprodusent og dermed et veldig viktig land for hele juiceindustrien. Derfor er det et godt sted å begynne. Initiativet går ut på å samarbeide med bøndene om å forbedre de miljømessige og sosiale forholdene på appelsingårdene. Bøndene forplikter seg til et forbedringsprogram og foretar løpende egenvurderinger ved å svare på et stort antall spørsmål. Egenvurderingen følges opp av en uavhengig tredjepart, som sikrer at gårdene holder den standarden de sier at de gjør.

Allerede nå er vi stolte og glade over å kunne fortelle at alle appelsiner vi kjøper fra Brasil, er 100 % bærekraftig dyrket. Derfor trykker vi nå merkingen ”Sustainably Grown” på tre av våre populære juicer i Norge: Appelsin 1,75 l, Smooth appelsin 1,75L og Orange Morning 0,85 L. Vi håper det gjør det lettere for deg som forbruker å ta mer bærekraftige valg.

Nå jobber vi med å utvide initiativet til å omfatte flere typer frukt og grønnsaker fra flere land. Vi vil også fortsette utviklingen av segmentet vårt innen økologisk juice.

Her kan du lese mer om det globale bransjeinitiativet for bærekraftig juice:

https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/sustainable-juice-covenant/

 


"Sustainably Grown"

1.    Hva betyr merkingen "Sustainably Grown"?
Märkningen ”Sustainably Grown” innebär att vi har köpt in frukter och/eller grönsaker som ingår i produkten från hållbarhetscertifierade gårdar.

2.    Hvilke produkter får merkingen her i Norge?
Merkingen ”Sustainably Grown” vil finnes på tre av våre populære juicer: Appelsin 1,75 l, Smooth appelsin 1,75L og Orange Morning 0,85 L.

3.    Hvordan fungerer sertifiseringen?
Den går ut på å samarbeide med bøndene om å forbedre de miljømessige og sosiale forholdene på appelsingårdene. Bøndene forplikter seg til et forbedringsprogram og foretar løpende egenvurderinger ved å svare på et stort antall spørsmål. Egenvurderingen følges opp av en uavhengig tredjepart, som sikrer at gårdene holder den standarden de sier at de gjør.

4.     Kan ni garantera att varenda apelsin i den märkta juicen är hållbart odlad?  
Nej, det kan vi inte eftersom apelsinerna köps utifrån massbalansprincipen. Massbalansprincipen innebär att vi inte kan garantera att 100% av apelsinerna i en enskild förpackning är hållbart odlad, men att God Morgon® köpt motsvarande vår årsvolym av apelsinjuice från hållbart odlade apelsiner.
Massbalanssystemet optimerar processen för odlare att sälja deras hållbara skörd. Massbalansprincipen innebär således att inköp av apelsiner kan bestå av en mix av både hållbart certifierade och icke hållbart certifierade apelsiner men för varje ton apelsiner som köps, är en lika stor andel skördad och levererad som produkt och kan säljas som hållbart odlad. Massbalansprincipen är väl använd inom andra kategorier såsom kaffe, elektricitet, kakao, te etc. Oavsett vilket system som inköpen baseras på, massbalans eller segregerat system, är fördelen för miljön densamma. Massbalansprincipen driver således den hållbara agendan och motiverar våra leverantörer att bli mer hållbara.

5.    Hvorfor er det bare appelsinjuice fra Brasil som får merkingen?
Vi har som mål å inkludere flere land, men Brasil er verdens største appelsinprodusent, så det er naturlig å begynne der. Vår største leverandør av appelsinjuicekonsentrat, Cutrale, kan bekrefte at alle gårder som forsyner Eckes-Granini Group med appelsinjuice (NFC og FCOJ) fra Brasil, er verifisert i henhold til Sustainable Agriculture Initiative Platform's bronsenivå. Dette gjelder leveranser etter 1. juli 2019. 

6.    Når vil flere typer frukt og grønnsaker fra flere land bli inkludert?
Vi har ingen nøyaktig tidsplan, men målet med initiativet er å kontinuerlig øke andelen bærekraftige juicer og pureer, slik at vi i år 2030 bare har bærekraftig juice i sortimentet.

7.    Hvorfor har ikke alle juicer fra God Morgon merkingen ”Sustainably Grown”?
Målet vårt er at innen 2030 skal alt vi kjøper inn av frukt og grønnsaker, være bærekraftig dyrket. Akkurat nå kan vi garantere at alt appelsinjuicekonsentrat vi importerer fra Brasil, dyrkes på en bærekraftig måte. Vi jobber for å øke andelen bærekraftig dyrket frukt og grønt fra flere land på sikt.

Bare produkter som inneholder bærekraftig dyrket frukt og grønt, får bruke merkingen. Så selv om appelsinene i vår God Morgon Tropical-juice er sertifisert på bronsenivå, vil den ikke ha merkingen, siden vi ennå ikke har fått bekreftet at resten av frukten i produktet er bærekraftig dyrket.

8.    Er produkter med denne nye merkingen også økologiske?
Nei, økologisk og ”Sustainably Grown” er ikke det samme. Ved produksjon av økologiske råvarer har bøndene for eksempel ikke lov til å bruke noen form for plantevernmidler. SAI-Platform-verifiseringen tillater enkelte typer, forutsatt at de står på den brasilianske appelsinbransjens liste over godkjente plantevernmidler. Den samsvarer med listen over lovlige plantevernmidler i Europa og Norge. Bærekraftig jordbruk tar hensyn til flere aspekter enn økologisk jordbruk. Det betyr at vi ser på alt fra bruk av plantevernmidler til arbeidsforhold og gjenvinning. Dessuten inngår mange andre initiativer som forbedrer sosiale og miljømessige forhold.