Rynkeby Foods forstår at du har interesse av å få en orientering om hvordan de personlige opplysninger som du oppgir, vil bli brukt og eventuelt videreformidlet, og hvordan vi vil forholde oss for å forhindre at slike opplysninger som vi har registrert, kommer i uriktige hender.

Våre generelle regler fastlegger hvilke tiltak vi vil iverksette for å sikre at alle de personlige opplysinger som vi mottar, blir oppbevart trygt og konfidensielt samtidig som vi sikrer at de bare vil bli brukt til sitt opprinnelige formål.

Personlige opplysninger

De eneste personlige opplysninger som vi vil innsamle, er de personlige opplysninger som du oppgir til oss når du registrerer deg hos oss eller når du kommuniserer med oss via vår hjemmeside. Vi vil alltid, når du ber oss om det, sende deg en utskrift som viser de personlige opplysninger som vi har lagret om deg.

Vår hjemmeside hverken lagrer eller innhenter personlige opplysninger automatisk, men vil utelukkende loggføre brukerens Internet Protocol adresse som dermed automatisk vil gjenkjennes av webserveren som på basis av dette sender websidene til din datamaskin. Hvis du er koplet på Internettet, vil du ha fått en Intern Protocol adresse som ser noenlunde slik ut: 197.188.58.9.

Vår webside benytter ”cookies” for å innsamle den tekniske informasjonen til statistiske formål av ikke personlig innhold, der du ikke kan bli identifisert, som er nødvendig for systemadminitrasjonen. En ”cookie” er en melding som gis til webnettleseren av en webserver. Denne brukes f.eks. for å identifisere brukerens datamaskin og med hjelp av dette registrere bruksmønstre på en webside. Hvis du ikke ønsker å akseptere ”cookies”, vil du som regel kunne forhindre dem fra å virke ved å endre dine nettleserinnstillinger. ”Hjelp” funksjonen på de fleste nettlesere vil kunne gi deg ytterligere informasjon for fremgangsmåten for dette.

Bruken av avgitte personlige opplysninger

De personlige informasjoner som du gir oss, vil bare bli brukt til følgende formål:

  • for å fremskaffe informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om;
  • for å gi deg opplysninger om produkter eller tjenester fra Rynkeby Foods som vil kunne være av interesse for deg eller for å fortelle deg om andre markedsføringstiltak;
  • for intern bruk;
  • for å forbedre websidens innhold;
  • for å tilpasse websidens innhold og/eller layout for den enkelte bruker;
  • for å gjøre brukerne oppmerksomme på oppdateringer av websiden;
  • for å innsamle og offentliggjøre statistiske opplysninger om brukerne og deres ønsker. Bemerk imidlertid at disse statistiske opplysninger er anonymisert og vil derfor ikke gjøre det mulig å identifisere den enkelte bruker. Vi kan fra tid til annen gjøre disse anonymiserte statistiske opplysninger tilgjengelige for tredjemann som ledd i markedsføringstiltak;
  • for andre formål som er stilt opp i gjeldende betingelser og vilkår på websiden (f.eks. i betingelser eller vilkår for reklamekampanjer eller konkurranser som du deltar i via websiden).

Videreformidling av personlige opplysninger

Utenom de tilfeller som er nevnt i avsnittet ovenfor, vil vi ikke videreformidle personlig informasjon om deg til tredjemann (andre enn ansatte i Rynkeby Foods), uten ditt samtykke som skal gis under de betingelser som er beskrevet nedenfor, med mindre du gir oss andre instruksjoner.

Endringer i vår regler om behandling av personlige opplysninger

Hvis vi beslutter å endre våre regler om behandling av personlige opplysninger, vil vi offentliggjøre dette på denne siden. Skulle vi imidlertid gjøre vesentlige endringer i måten vi behandler de personlige opplysninger vi har om deg, vil vi be om ditt samtykke før slike endringer gjennomføres.