Det schyssta juiceavtalet


Nu tar vi första steget mot hållbart odlad juice

Vårt mål är att alla frukter och grönsaker vi köper in ska vara hållbart odlade senast år 2030. Ett viktigt steg i det arbetet är vår medverkan i ett globalt initiativ för att förbättra miljömässiga och sociala förhållanden på gårdarna där vi köper in frukt och grönsaker.

Läs mer om vårat hållbarhetsinitiativ här