100% återvunnen plast

God Morgon® PET flaskor i 100% återvunnen plast

Att göra våra förpackningar hållbara är en grundläggande del av vårt hållbarhetsarbete. Ett viktigt steg framåt mot en mer hållbar förpackning är arbetet vi gjort med våra PET-flaskor.

God Morgon® PET-flaskor består idag av 100% återvunnen plast och pappersetikett. Flaskorna går att panta i svenska returpacksystemet. Läs mer om hur kretsloppet för våra PET flaskor går till på bilden nedan. 

Återvinningen för juiceflaskor i Sverige under 2020 landade på 61,1% och God Morgons flaskor återvanns till 78,5%* vilket visar att God Morgon konsumenterna är duktiga på att ta hand om vår miljö!

*Källa: Returpack 2020