Hållbart odlade apelsiner

Nu tar vi första steget mot en hållbart odlad juice

Vårt mål är att alla frukter och grönsaker vi köper in ska vara hållbart odlade senast år 2030. Ett viktigt steg i det arbetet är vår medverkan i ett globalt initiativ för att förbättra miljömässiga och sociala förhållanden på gårdarna där vi köper in frukt och grönsaker.

Brasilien är världens största producent av apelsiner och därmed ett väldigt viktigt land för hela juiceindustrin. Därför är det bra att det är i Brasilien initiativet har inletts. Initiativet går ut på att tillsammans med odlarna förbättra miljömässiga och sociala förhållanden på apelsingårdarna. Odlarna förbinder sig till ett förbättringsprogram och gör löpande självskattningar inom ett stort antal frågor. Självskattningen följs sedan upp av en oberoende tredje part som säkerställer att gårdarna lever upp till det de säger.

Redan nu är vi glada och stolta att meddela att alla apelsiner vi köper från Brasilien är hållbart odlade. Därför trycker vi nu märkningen ”Sustainably Grown” på tre av våra mest älskade juicer, Apelsin 1L, Apelsin 1,75L och Sweet Orange 1L. Vi hoppas att det gör det lättare för dig som konsument att göra ett mer hållbart val.

Nu arbetar vi med att öka initiativet till att innefatta fler frukter och grönsaker från fler länder. Vi kommer även att fortsätta utvecklingen av vårt segmentet inom ekologisk juice.

Här kan man läsa mer om det globala branschinitiativet inom hållbar juice:

https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/sustainable-juice-covenant/

 

Frågor och svar: Sustainably Grown

1. Vad betyder märkningen Sustainably Grown?
Märkningen "Sustainably Grown" innebär att vi har köpt in frukter och/eller grönsaker som ingår i produkten från hållbarhetscertifierade gårdar.

2. Vilka produkter får märkningen här i Sverige?
Märkningen ”Sustainably Grown” kommer att finnas på tre av våra mest älskade juicer, Apelsin 1L, Apelsin 1,75L och Sweet Brazil 1L.

3. Hur fungerar certifieringen?
Det går ut på att tillsammans med odlarna förbättra miljömässiga och sociala förhållanden på apelsingårdarna. Odlarna förbinder sig till ett förbättringsprogram och gör löpande självskattningar inom ett stort antal frågor. Självskattningen följs sedan upp av en oberoende tredje part som säkerställer att gårdarna lever upp till det de säger.

4. Kan ni garantera att varenda apelsin i den märkta juicen är hållbart odlad?
Våra apelsiner köps utifrån massbalansprincipen. Det innebär att vi inte kan garantera att alla apelsiner i en enskild förpackning kommer ifrån hållbart odlad gårdar. God Morgon® har köpt motsvarande vår årsvolym av apelsinjuice från hållbart odlade apelsiner. Massbalanssystemet optimerar processen för odlare att sälja deras hållbara skörd.

Massbalansprincipen innebär således att inköp av apelsiner kan bestå av en mix av både hållbart certifierade och icke hållbart certifierade apelsiner men för varje ton apelsiner som köps, är en lika stor andel skördad och levererad, som produkt och kan säljas som en hållbart odlad apelsinjuice. Massbalansprincipen är väl använd inom andra kategorier såsom kaffe, elektricitet, kakao, te etc. Oavsett vilket system som inköpen baseras på, massbalans eller segregerat system, är fördelen för miljön densamma. Massbalansprincipen driver således den hållbara agendan och motiverar våra leverantörer att bli mer hållbara.

5. När kommer fler frukter och grönsaker från fler länder att inkluderas?
Vi kan inte ge en exakt tidplan men målet med initiativet är att kontinuerligt öka andelen hållbara juicer och puréer för att år 2030 bara ha hållbar juice i sortimentet.

6. Varför är det endast apelsinjuice från Brasilien som får märkningen?
Vårt mål är att inkludera fler länder men Brasilien är den största apelsinproducenten i världen så det är naturligt att börja där. Vår största leverantör av apelsinjuicekoncentrat Cutrale kan intyga att alla gårdar som förser Eckes-Granini Group med apelsinjuice (NFC och FCOJ) från Brasilien har verifierats enligt SAI-FSA Performance Level Bronze. Detta gäller leveranser sedan 1 juli 2019.

7. Varför har inte alla juicer från God Morgon märkningen ”Sustainably Grown”?
Vårt mål är att alla frukter och grönsaker vi köper in ska vara 100% hållbart odlade till 2030. Just nu har vi en garanti på att allt apelsinjuicekoncentrat som vi importerar från Brasilien odlas hållbart. Vi arbetar för att lägga till fler hållbart odlade frukter och grönsaker från fler länder över tid.

Endast produkter med hållbart odlade frukter och grönsaker får använda märkningen. Så även om apelsinerna i vår juice God Morgon Tropical är certifierade på bronsnivå så kommer förpackningen inte att ha märkningen eftersom vi ännu inte har säkrat att de andra frukterna i produkten är hållbart odlade.

8. Är produkter med denna nya märkning också ekologiska?
Nej, ekologiskt och "Sustainably Grown" är inte samma sak. I framställningen av ekologiska råvaror får jordbrukaren till exempel inte använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. SAI-FSA verifieringen tillåter de bekämpningsmedel som finns med på den brasilianska apelsinbranschens lista över godkända bekämpningsmedel. Den överensstämmer med den vi har i Europa  och Sverige över tillåtna bekämpningsmedel. Medan ekologiskt jordbruk fokuserar på ekologi och biologisk mångfald, handlar Sustainably Grown om ett långsiktigt hållbart jordbruk där även flera sociala aspekter och arbetsförhållanden vävs in.