50% återvunnen plast

Mindre plastanvändning och större andel återvunnen plast i våra PET-flaskor

Att göra våra förpackningar mer hållbara är en grundläggande del av vårt hållbarhetsarbete. Ett viktigt steg framåt mot en mer hållbar förpackning är arbetet vi gjort med våra PET-flaskor.

Vi har ökat andelen r-PET, dvs återvunnen plast, i flaskorna från 25 till 50 procent. Vi nöjer oss inte med det utan fortsätter arbeta för att öka den nivån. För att kunna öka andelen återvunnen plast behöver vi svenskar blir ännu bättre på att panta våra PET-flaskor. God Morgon® PET-flaskor går att panta och på detta vis går de tillbaka in i kretsloppet och blir råmaterial till nya PET-flaskor.

Återvinningen för juiceflaskor i Sverige under 2020 landade på 61,1% och God Morgons flaskor återvanns till 78,5%* vilket visar att God Morgon konsumenterna är duktiga på att ta hand om vår miljö!

*Källa: Returpack 2020