50% återvunnen plast

Mindre plastanvändning och större andel återvunnen plast i våra PET-flaskor

Att göra våra förpackningar mer hållbara är en grundläggande del av vårt hållbarhetsarbete. Ett viktigt steg framåt mot en mer hållbar förpackning är arbetet vi gjort med våra PET-flaskor. På God Morgon® EKO PET-flaskor har vi reducerat plasten med 5 gram per flaska. Totalt betyder det att vi baserat på nuvarande volymer kommer att spara ca 17,8 ton plast per år.

Vi har också ökat andelen r-PET, dvs återvunnen plast, i flaskorna från 25 till 50 procent. Vi nöjer oss inte med det utan fortsätter arbeta för att öka den nivån. För att kunna öka andelen återvunnen plast behöver vi svenskar blir ännu bättre på att panta våra PET-flaskor. God Morgon® PET-flaskor går att panta och på detta vis går de tillbaka in i kretsloppet och blir råmaterial till nya PET-flaskor.

Återvinningen för juiceflaskor i Sverige under 2019 landade på 60,9 procent och God Morgons flaskor återvanns till 67,5 procent* vilket visar att God Morgon-konsumenterna är duktiga på att ta hand om vår miljö!

*Källa: Returpack 2020