Team Rynkeby - God Morgon

Ett cykelvälgörenhetsprojekt som hjälper svårt sjuka barn

Team Rynkeby - God Morgon är ett välgörenhetsprojekt som samlar in pengar till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden genom små och stora initiativ som sker under ett helt år för att hjälpa svårt sjuka barn och deras familjer till en bättre framtid.

Team Rynkeby - God Morgon består av olika cykelteam som idag är totalt 2100 motionscyklister med 550 funktionärer fördelade i 57 lokala team från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Färöarna, Island, Tyskland och Schweiz. Varje team arbetar aktivt för att samla in pengar genom sponsorer och en rad olika event- och insamlingsaktiviteter. Välgörenhetsprojektet avslutas varje år genom att teamet tillsammans cyklar 120 mil till Paris. Alla insamlade medel går sedan till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden där 80% av insamlingen går till forskning. Resterande 20% går till mjuka medel, som exempelvis stöttning till drabbade familjer.

Team Rynkeby - God Morgon lyckades under 2019 samla in totalt 115,26 miljoner kronor till organisationer som hjälper barn med allvarliga sjukdomar. Av den summan är 41,1 miljoner svenska kronor insamlade av de svenska teamen som går till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden i Sverige.

Finansiering av projektet

Rynkeby Foods AS har fram till år 2016 varit ansvarig för alla centrala kostnader kopplade till Team Rynkeby-fonden. 2016 såldes företaget till det tyska juiceföretaget Eckes-Granini. Försäljningen innebar en omorganisation som gör att Rynkeby Foods inte längre säljer sina produkter i hela Norden, utan fokuserar på den danska marknaden och att vara produktionsenhet till Eckes-Granini.

Detta innebär att Rynkeby Foods inte längre stöttar Team Rynkeby fondens drift i hela Norden utan endast i Danmark. Här har Eckes-Granini gått in och stöttat det arbete som Team Rynkeby gör i övriga länder i Norden och har placerat projektets arbete i Sverige, Norge och Finland under det svenska och väletablerade juicevarumärket God Morgon®. Det är God Morgon® som nu ser till att alla insamlade medel i Sverige, Norge och Finland fortfarande går oavkortat till svårt sjuka barn.

Genom att God Morgon® är involverad i projektet innebär det att Team Rynkeby Fonden har utökat sitt namnsponsorskap i Sverige, Norge och Finland. Projektets officiella namn är nu ”Team Rynkeby – God Morgon”. Projektet har också fått en ny logotyp i dessa länder – en svart Team Rynkeby logotyp som innehåller varumärket God Morgon®.

I Danmark och Island är det fortfarande Rynkeby Foods som finansierar välgörenhetsprojektet och i Tyskland är det juicemärket hohes C som står för finansieringen. Alla team runt om i Europa som genomför cykelloppet till Paris cyklar mer eller mindre gemensamt för välgörenhet trots de lokala namnskillnaderna. Med sina gula cyklar och tröjor fungerar Team Rynkeby fortfarande som ett gemensamt cykelteam för välgörenhet.